งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอคัดกรองผู้ใช้บริการในช่วงการระบาดของ COVID-19

ขอความกรุณาใช้การติดต่อออนไลน์ เพื่อลดจำนวนผู้เข้ารับบริการ


กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และสามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้จะติดต่อกลับท่านทาง Email กรุณาตรวจสอบ Email ของท่าน
กรณีนิสิตกรุณาแจ้งรหัสนิสิตทุกครั้ง กรณีเป็นบุคลากรกรุณาระบุ usermame ทุกครั้ง

ชื่อ (FULL NAME) *
อีเมล์ (Email) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone) *
ไอดีไลน์ (LINE ID) *
เรื่องที่ต้องการติดต่อ (Subject) *
ข้อความ (Message) *