ระบบจองหอพักออนไลน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตชั้นปีที่ 1

นิสิตหญิง จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63
นิสิตชาย อังคารที่ 23 มิ.ย. 63
นิสิตชายและนิสิตหญิงทุกชั้นปี พุธที่ 24 มิ.ย. 63
เวลา 08.30 น.-16.30 น. ของทุกวัน